// MEDYCYNA REGENERACYJNA

PRP – osoczowe czynniki wzrostu.

Terapia PRP stosowana jest w łagodnej i umiarkowanej postaci choroby zwyrodnieniowej stawów oraz w typowych urazach sportowych. Do typowych objawów wczesnego stadium choroby zwyrodnieniowej stawów zalicza się ból i poranna sztywność w stawie. Kolejnym charakterystycznym objawem są dolegliwości bólowe po dłuższym braku aktywności, ustępujące np. po krótkim spacerze. Objawy te wynikają ze zużycia i uszkodzenia chrząstki stawowej. Terapia PRP jest szansą na szybszy powrót do aktywności poprzez wsparcie procesu leczenia. W typowych urazach sportowych może dojść do urazów więzadła, ścięgna lub mięśnia. Na proces gojenia się urazów lub stanów zapalnych tkanek składa się złożony ciąg naturalnych mechanizmów zachodzących wewnątrz organizmu, który jest precyzyjne regulowany. Kluczową rolę w tym procesie odgrywają trombocyty czyli płytki krwi. Uwalniają one w miejscu urazu białka, takie jak czynniki wzrostu, które inicjują odbudowę uszkodzonej tkanki i hamują bolesne stany zapalne. Dzięki wysokiemu stężeniu czynników wzrostu – PRP wspomaga procesy samoleczenia organizmu, w łagodnej i umiarkowanej postaci choroby zwyrodnieniowej stawów oraz w wielu urazach sportowych.

Badania potwierdziły skuteczność terapii PRP w zapaleniu nadkłykcia bocznego kości ramieniowej (łokieć tenisisty)1., tendinopatii więzadła właściwego rzepki (kolano skoczka)2. oraz zapalenia powięzi podeszwy stopy (ostrogi piętowe)3.

  1. Ford RD et al.: Arwtrospective comparison of the managment of recalcitrant lateral  elbow tendinosis: platelet-rich plasma injections versus surgery. Hand (N Y). 2015; 10(2); 285–91
  2. Zayni R et al:Platelet-rich plasma as a treatment for chronic pateliar tendinopathy: comparison of a single versus two consecutive injections. Muscles Ligaments Tendons Journal 2015; 5(2);92–8
  3. Chew KT et al: Comparison of autologous conditioned plasma injection, extracorporeal shockwave therapy, and conventional treatment for plantar fasciltis: a randomized trial. PM&R. 2013; 5(12); 1035–48

// Czym różni się osocze bogatopłytkowe-PRP od komórek macierzystych-SC?

PRP osocze bogatopłytkowe
Leczenie osoczem bogatopłytkowym (Planet Rich Plasma) w zabiegach ortopedycznych stosowane jest jako wspomaganie i przyspieszenie procesu gojenia, ale nie powstanie tej samej strukturalnie tkanki. PRP jest odwirowywane z krwi pacjenta. Lekarz w postaci zastrzyku podaje Pacjentowi czynniki wzrostu w miejsce naderwanej lub zmienionej strukturalnie tkanki, co powoduje wzmożony proces naprawczy.

SC (stem cells) komórki macierzyste
W terapii stawów z użyciem komórek macierzystych (Steam Cells) dochodzi do samoregeneracji uszkodzonej tkanki. Podczas zabiegu lekarz pobiera autogenną tkankę tłuszczową z której dzięki systemowi Q‑graft pozyskuje dużą liczbę żywych komórek macierzystych. Następnie umieszcza je na błonie kolagenowej, co powoduje uzupełnienie ubytku chrząstki stawowej, a w rezultacie powstanie chodrocytów, czyli komórek chrzęstnych o takiej samej budowie i funkcji jak te komórki, które zostały wcześniej uszkodzone w procesie chorobowym.

Ulga w bólu

Zabieg w krótkim czasie może zmniejszyć lub całkowicie zniwelować dolegliwości bólowe danego stawu.

Bezpieczeństwo i mała inwazyjność iniekcji

Zabieg trwa krótko i jest całkowicie bezpieczny, bez długiego pobytu w szpitalu, bez znieczulenia ogólnego.

Szybszy powrót do formy

Dzięki czynnikom wzrostu zawartym w osoczu, wszystkie procesy naprawcze w miejscu podania następują dużo szybciej.