// CHIRURGIA OGÓLNA

Żylaki kończyn dolnych.

Żylakami nazywa się żyły (np. w obrębie kończyn dolnych), które uległy nieodwracalnemu poszerzeniu i poskręcaniu. Żylaki występują u osób dorosłych i zwykle obejmują żyły powierzchowne (umiejscowione tuż pod skórą) oraz żyły łączące (naczynia żylne biegnące pomiędzy żyłami powierzchownymi a układem żył głębokich). Choć powszechnie żylaki kończyn uważa się jedynie za problem kosmetyczny, to jednak są one poważną i przewlekłą chorobą, która wymaga leczenia niezależnie od wieku Pacjenta. Wszystkie żyły w kończynach dolnych zaopatrzone są w zlokalizowane co kilka centymetrów zastawki, które uniemożliwiają cofanie się krwi w dół, zapewniając prawidłowy kierunek jej przepływu. Jeżeli zastawki nie działają prawidłowo, krew pod wpływem siły grawitacji spływa ku dołowi i zamiast płynąć w kierunku serca, zalega w żyłach kończyn dolnych, powodując ich stopniowe rozszerzanie i powstanie żylaków.

Do uszkodzenia i nieprawidłowego działania zastawek żylnych może dochodzić w wyniku wcześniejszych chorób żył (zakrzepowe zapalenie żył), długotrwałego stania lub w wyniku podwyższonego ciśnienia w żyłach kończyn dolnych, spowodowanego utrudnionym przepływem krwi przez duże żyły jamy brzusznej (ciąża, wodobrzusze, duże guzy nowotworowe jamy brzusznej). Niezbędna w takim wypadku jest konsultacja u lekarza specjalisty, który kieruje Pacjenta na dalsze badania. Zalecanym działaniem w celu zdiagnozowania problemów układu żylnego jest badanie obrazowe – USG Dopplera. Umożliwia ono precyzyjny ogląd żył ze względu na ich możliwe uszkodzenia. W naszym centrum, niestety, nie wykonujemy tego typu badania USG, dlatego zalecamy, aby pacjent wykonał je w innym miejscu, a na wizycie pojawił się z wynikami.

// Metody leczenia żylaków w naszym Centrum

Zabieg operacyjny jest podstawową metodą leczenia żylaków kończyn dolnych, gdyż jako jedyny daje możliwość całkowitego wyleczenia choroby i zwykle skutecznie zabezpiecza przed jej nawrotem. Obecnie stosuje się szereg metod chirurgicznego leczenia żylaków kończyn dolnych, które cechuje zbliżona skuteczność:

 • Najczęściej stosowana (nie tylko w Polsce) metoda operacji polega na usunięciu żyły odpiszczelowej i żylaków oraz przecięciu niewydolnych żył przeszywających. Jest to stripping żyły odpiszczelowej, czyli metoda Babcocka. Operacja polega na odsłonięciu w pachwinie końcowego odcinka żyły odpiszczelowej i podwiązaniu jej w miejscu, w którym uchodzi ona do żyły udowej. Następnie odszukuje się w okolicy kostki przyśrodkowej początkowy odcinek żyły odpiszczelowej i do jej wnętrza wprowadza się sondę (cienki drut zakończony główką, tzw. oliwka), którą przeprowadza się przez światło żyły aż do miejsca wcześniej podwiązanego. Po przecięciu obu końców żyły i przywiązaniu ich do sondy, usuwa się sondę wraz z całą żyłą. Później, przez małe, kilkumilimetrowe nacięcia wycina się kolejno pętle żylaków i przecina żyły przeszywające z uszkodzonymi zastawkami. Nie zawsze konieczne jest usuwanie całej żyły odpiszczelowej. Jeśli jej zastawki w okolicy kolana są prawidłowe i nie przepuszczają wstecznie krwi, chirurg usuwa tylko odcinek udowy żyły wraz z nieszczelnymi zastawkami.
 • Od kilkunastu lat stosuje się też usuwanie żylaków metodą zamrażania (kriochirurgia). Operacja różni się od klasycznej operacji Babcocka tym, że zamiast zwykłej sondy stosuje się taką, której końcówkę (oliwkę) można ochłodzić. Po obniżeniu temperatury do 80°C, gdy warstwa wewnętrzna żyły “przyklei” się do oliwki, sondę usuwa się wraz z żyłą. Po zamrożeniu usuwa się poszczególne żylaki przez cięcia na udzie i podudziu. Można również zamrozić całą żyłę odpiszczelową bez usuwania, bowiem w następstwie zamrożenia dochodzi do obkurczenia się i uszkodzenia jej warstwy wewnętrznej, a to prowadzi do zarastania żyły. Zarośnięcie niewydolnej żyły odpiszczelowej można również spowodować, stosując koagulację, czyli wysoką temperaturę wytwarzaną przez rozgrzaną końcówkę wprowadzonej do żyły specjalnej elektrody lub promieniami lasera.

Ponieważ leczenie chirurgiczne żylaków nie usuwa przyczyny choroby, tylko jej następstwa, nawet po prawidłowo wykonanej operacji choroba może powrócić na skutek niewydolności tych żył powierzchownych i przeszywających, które w czasie operacji były prawidłowe. Nawroty żylaków występują u około 20% operowanych.

Droga Pacjentko/Drogi Pacjencie, podczas wizyty konsultacyjnej chirurg musi upewnić się, czy Twój stan zdrowia umożliwia przeprowadzenie zabiegu, a także ustalić, jakie są Twoje oczekiwania względem finalnego efektu. Będzie też chciał dowiedzieć się, czy otrzymałaś/eś wszelkie informacje dotyczące ryzyka, które niesie za sobą zabieg, oraz czy wiesz, ile będzie trwał w przybliżeniu okres rekonwalescencji. W związku z planowanym zabiegiem usunięcia żylaków kończyn/y informujemy, że Pacjent powinien zachować następujące zalecenia:

 • morfologia
 • płytki krwi
 • jonogram
 • układ krzepnięcia (APTT i INR)
 • glukoza
 • HBS-antygen
 • HCV-przeciwciała
 • USG Dopplera(już przed wizytą)
 • Zdarza się, że lekarz zleca wykonanie dodatkowych badań w przypadku obciążeń zdrowotnych, które mogłyby stać się przeciwwskazaniem do wykonania zabiegu. Zalecana jest wtedy również konsultacja ze specjalistą i ścisłe przestrzeganie wytycznych lekarza prowadzącego. Prosimy także, by nie odstawiać leków przyjmowanych regularnie (np. w związku z nadciśnieniem, zaburzeniami endokrynologicznymi czy depresją itp.)
 • Pacjent jest zobowiązany do wykonania odpowiednich badań krwi dwa tygodnie przed zabiegiem i dostarczenie ich osobiście albo drogą mailową (recepcja.cmb@gmail.com) do recepcji Centrum Medycznego Bieńkowski.
 • Dwa tygodnie przed zabiegiem konieczne jest również wstrzymanie się od przyjmowania aspiryny i wszystkich jej pochodnych, tj. acardu, polocardu itd. Dzień przed zabiegiem zaleca się dietę lekkostrawną. W dniu rozpoczęcia leczenia zaleca się zdjęcie sztucznych rzęs oraz udostępnienie paznokcia palca wskazującego bez lakieru, tipsów lub hybrydy.
 • W dniu zabiegu Pacjent/ka stawia się o określonej godzinie w klinice na czczo. Chirurg raz jeszcze omawia z Pacjentem cel zabiegu i sposób jego wykonania oraz analizuje wyniki badań. Anestezjolog przeprowadza wywiad związany ze stanem zdrowia i rodzajem znieczulenia (oprócz wyników badań wskazane jest również przyniesienie ze sobą  dokumentacji medycznej dotyczącej przebytych chorób lub uczuleń).
 • Pacjent podpisuje oświadczenie o tym, że nie jadł i nie pił minimum 6 godzin przed zabiegiem, a następnie składa podpisy pod: zgodą na zabieg, zgodą na znieczulenie, kartą wywiadu epidemiologicznego – po dokładnym zapoznaniu się z jej treścią. Następnie Pacjent udaje się pod opieką pielęgniarki do swojego pokoju, z którego zostanie przekazany na salę operacyjną zgodnie z kolejnością planowanych zabiegów w danym dniu. Kolejność zabiegów ustala lekarz.
 • Po zabiegu Pacjent/ka zostaje na oddziale pod opieką wykwalifikowanego personelu aż do dnia następnego.
 • W razie potrzeby należy przyjmować zalecone przez chirurga leki przeciwbólowe oraz antybiotyki.
 • Po zabiegu Pacjent powinien spacerować codziennie około godziny.
 • Opatrunek uciskowy nie może być zdejmowany na noc ani do kąpieli przez okres 5–7 dni – zależnie od zaleceń lekarza.
 • W przypadku wystąpienia bardzo silnego obrzęku, zaczerwienienia kończyny, silnego bólu i wzrostu temperatury w czasie noszenia opatrunku lub w kilka dni po jego zdjęciu, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem prowadzącym. Wizyta nieplanowana jest bezpłatna.
 • Założony opatrunek nie przeszkadza w wykonywaniu codziennych czynności i pracy. Należy unikać dłuższego stania lub siedzenia. W pierwszych dwóch dniach po zabiegu, w przypadku pojawienia się bolesności, poleca się łagodnie działający środek przeciwbólowy
 • Okres rekonwalescencji trwa około 2–3 tygodnie.
 • Pacjent jest zobowiązany do przestrzegania zaleconych wcześniej ustalonych terminów kontrolnych.
 • Możliwe efekty uboczne: czasowe odczucie bólu, obrzęk i zasinienie operowanej okolicy.
 • Pacjenta obowiązuje zakaz korzystania z solarium, sauny i intensywnego opalania operowanej okolicy przez okres 3 miesięcy.
 • Mogą wystąpić niepożądane reakcje w postaci zmian alergicznych, np. pokrzywki po nastrzyknięciu lekami, alergii na plaster, otarć skóry od bandaża.
 • Zabiegów nie przeprowadza się u Pacjentki/a: z czynnym owrzodzeniem na kończynie, przewlekłym niedokrwieniem kończyn dolnych, nowotworem,  w stanie ciąży.
 • Ciężkie stany chorobowe (choroba niedokrwienna serca, zaburzenia rytmu serca, niewydolność krążenia, ciężkie nadciśnienie tętnicze, niewydolność oddechowa, zaburzenia elektrolitowe) stanowią  także zasadniczo przeciwwskazanie do operacji żylaków kończyn dolnych. Jednak większość pacjentów cierpiących z powodu wymienionych chorób można odpowiednio przygotować do zabiegu operacyjnego pod warunkiem dobrej współpracy chirurga i anestezjologa z leczącym Pacjenta internistą (lekarzem rodzinnym). Jeżeli jednak, pomimo starannego przygotowania Pacjenta, lekarze zadecydują, że zabieg operacyjny stanowi zbyt duże ryzyko dla chorego, należy poprzestać na metodach leczenia zachowawczego.

Szybkie terminy

Bez skierowania; bez kilku miesięcy oczekiwania możesz wykonać zabieg, który poprawi komfort Twojego życia i zdrowia.

Profesjonalna opieka i komfort

Personel medyczny z wieloletnim stażem, dba o każdego Pacjenta, wkładając w swoją pracę serce, a dwuosobowe, nowoczesne sale dają poczucie intymności i spokoju.

Jakość i bezpieczeństwo

Jakość i bezpieczeństwo usług medycznych realizowanych w naszym centrum zapewniają specjaliści wysokiej klasy oraz nowoczesna aparatura.